Tiếng ViệtEnglish

Câu chuyện thành công

Câu chuyện khởi nghiệp của cựu sinh viên ERC

Câu chuyện khởi nghiệp của cựu sinh viên ERC

Thùy Trang nói “Khởi nghiệp cực lắm, có lúc các bạn sẽ mất ăn, mất ngủ với nó. Nhưng nếu các bạn có đam mê, muốn giúp người khác thì hãy cứ làm đi”.
Vì cuộc sống là những lựa chọn

Vì cuộc sống là những lựa chọn

Lựa chọn…Là chấp nhận theo đuổi một cái này và từ bỏ những cái khác. Chấp nhận luôn dễ, nhưng từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi đã mất 12 năm học và để có được “bản lĩnh” đưa ra lựa chọn quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận