Tiếng ViệtEnglish

Cảm nhận sinh viên

Nguyễn Yến Phi

Nguyễn Yến Phi

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Trương Thảo Lam

Trương Thảo Lam

Chuyên ngành Marketing
Bùi Trần Bình Minh

Bùi Trần Bình Minh

Chuyên ngành Marketing

Rương Đặng Thiên Trang

Rương Đặng Thiên Trang

Chuyên ngành Marketing
Nguyễn Trần Hoàn Linh

Nguyễn Trần Hoàn Linh

Chuyên ngành Marketing
Võ Anh Huy

Võ Anh Huy

Chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận