Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0223 Sales Intern Technology Company
2 E0222 Digital Marketing Executive Real Estate Company
3 E0221 Room Booking Executive 4 star hotel
4 E0220 Finance/ Accounting Intern Technology Company
5 E0219 Office Intern Franchise and Management Consultancy
6 E0218 Ticket Box Cashier Ticket Box Cashier
7 E0215 Casual Labor Positions International 5 star hotel
8 E0214 Various positions International 5 star hotel
9 E0213 Account Executive PR Agency
10 E0212 Intern PR Agency
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận