Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E274 Banquet support

Eastin Grand Hotel Saigon

2 E273 Unilever Future Leaders Programme 2018

Unilever


3 E272 Waiters Pourcel Château
4 E271 Business Development Executive Global Resources
5 E270 Secretary Pavilion
6 E269 Sale Executive Glow & Play Saigon
7 E267 HR Business Partner Intern British American Tobacco
8 E268 Audit Intern KPMG
9 E266 Business Development Executive BEL DECOR
10 E265 Brand Manager Assistant Intern BOSCH Vietnam
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận