Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E288 Receivable Accountant Q-Industries
2 E287 Admin Staff DBS Vietnam
3 E282 Event Manager with the Right Connections MentorClub
4 E281 Copywriter with Social Life MentorClub
5 E280 Thực tập sinh Chuyên viên tư vấn chứng khoán

Công ty chứng khoán HSC

6 E279 PR Executive F’enhance
7 E278 Digital Marketing Executive F’enhance
8 E277 Community Development Executive F’enhance
9 E276 Broker and Space Development Executive F’enhance
10 E275 Nhân viên phát triển kinh doanh

Bel Interior Design Corp.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận