Tiếng ViệtEnglish

Liên thông - Chuyển tiếp

Chương trình Liên thông – Chuyển tiếp Cử nhân Đại học Greenwich (Anh quốc) tại ERC International là cơ hội để các bạn sinh viên có thêm thời gian trải nghiệm và học tập trong môi trường đại học quốc tế. Đặc biệt, thông qua mô hình giảng dạy "Knowledge -Skills - Attitude" mà ERC đang áp dụng, các bạn sẽ được tiếp cận với những bài học kinh doanh mới nhất trên thị trường, trau dồi những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp sau này của mình.
 
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận