Tiếng ViệtEnglish

Tư Duy & Lập Luận

Xây dựng thế mạnh như một nhà lãnh đạo

Xây dựng thế mạnh như một nhà lãnh đạo

Một cơ hội bổ ích dành cho các bạn sinh viên muốn tìm hiểu ý nghĩa của việc mở rộng khái niệm về trí thông minh, bao gồm các khả năng tiềm ẩn mà người lãnh đạo có thể có. 
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận