Tiếng ViệtEnglish

Thông minh đa diện

Multiple Intelligence Workshop

Multiple Intelligence Workshop

Cảm ơn bà Bente Sternberg M.S.W. đã cung cấp buổi hội thảo ý nghĩa và thú vị này cho sinh viên ERC.
Xây dựng lợi thế lãnh đạo của bạn

Xây dựng lợi thế lãnh đạo của bạn

Tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm về trí tuệ bao gồm tất cả các khả năng mà bạn có thể có. Trí tuệ không chỉ là năng lực giải quyết vấn đề một cách logic, hoặc các bài kiểm tra IQ.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận