Tiếng ViệtEnglish

Quản Lý Thời Gian

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Nội dung buổi workshop không chỉ giúp các bạn biết mình đang lãng phí thời gian vào những công việc gì nhưng còn đem đến những phương pháp hữu ích để các bạn có thể quản lý quỹ thời gian của mình tốt hơn. 
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận